مهم‌ترین اصل تبلیغات شاید همین باشد: پیام درست، در زمان درست در جای درست، به مخاطب درست.

فرض کنید آدمی هستید که به دلیل اوضاع نابه‌سامان اقتصادی و بلاتکلیفی بازار، به تازگی از شرکت یا کارگاهی که در آن مشغول به کار بوده‌اید تعدیل شده‌اید، یا سایه‌ی ترسناک اخراج و تسویه حساب را هر روز بالای سر خود احساس می‌کنید. شاید هم به تازگی از هنرستان یا دانشکده فارغ‌التحصیل شده‌اید و دنبال کار می‌گردید. یا شاید شرایط کاری که دارید به نظرتان مساعد نیست چون حقوق کمی می‌گیرید؛ آن هم چند ماه یک بار یا به صورت علی‌الحساب، و دوست دارید احتمالات دیگر را هم بررسی کنید و به شغل بهتری نقل مکان کنید.